Barbara Fatyga, Bogna Kietlińska, Aleksandra Królak-Zalewska, Małgorzata Malarska, Ludwika Malarska, Mariusz Piotrowski, Kaja Rożdżyńska-Stańczak, WPŁYW DIAGNOZ I BADAŃ NA KSZTAŁTOWANIE POLITYK I DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA POZIOMIE GMIN I WOJEWÓDZTW

Raport z badań 48 gmin z 3 województw: małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, przeprowadzonych w 2016 roku.