Lista ekspertów

Lista ekspertów dodana przez węzeł centralny.

Nazwisko Imięsortuj rosnąco Dziedzina Terytorium
prof. PWr. MAZUR ZYGMUNT bazy danych, informatyka, metodologia przekraczająca granice, metodologia badań ilościowych dolnośląskie
prof. LIBERA ZBIGNIEW antropologia i socjologia wsi, antropologia/etnologia małopolskie
prof. KURCZ ZBIGNIEW socjologia, polityka społeczna, antropologia i socjologia miasta dolnośląskie
dr WOŹNIAK WOJCIECH socjologia, polityka społeczna, praca socjalna, socjologia młodzieży łódzkie
dr hab. DOHNAL WOJCIECH teoria kultury, antropologia i socjologia polityki, antropologia i socjologia miasta wielkopolskie
SZUNIEWICZ WOJCIECH edukacja kulturalna, animacja kultury wielkopolskie
dr ROSTOCKI WŁODZIMIERZ ANDRZEJ metodologia badań ilościowych, socjologia łódzkie
prof. WARZYWODA-KRUSZYŃSKA WIELISŁAWA socjologia, polityka społeczna, socjologia młodzieży łódzkie
dr CZARNOTA WANDA praca socjalna, socjologia młodzieży, III sektor - organizacje pozarządowe, edukacja mazowieckie
prof. UAM KULIGOWSKI WALDEMAR teoria kultury, antropologia i socjologia kultury popularnej, antropologia współczesności, antropologia/etnologia wielkopolskie
dr RAKOWSKI TOMASZ animacja kultury, antropologia współczesności, antropologia/etnologia mazowieckie
SZIMANEK TOMASZ polityka społeczna, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
dr hab. ZARYCKI TOMASZ antropologia i socjologia miasta, socjologia, socjologia kultury mazowieckie
prof. SZLENDAK TOMASZ socjologia kultury, teoria socjologiczna, antropologia i socjologia kultury popularnej, animacja kultury kujawsko-pomorskie
OGRODZIŃSKA TERESA edukacja kulturalna, III sektor - organizacje pozarządowe, edukacja mazowieckie
prof. UMCS PĘKALA TERESA sztuki wizualne, filozofia lubelskie
prof. HEJNICKA-BEZWIŃSKA TERESA pedagogika, edukacja kujawsko-pomorskie
dr MICHALSKA SYLWIA K. antropologia i socjologia wsi mazowieckie
dr TREBUNIA-STASZEL STANISŁAWA animacja kultury lokalnej, animacja kultury ludowej, antropologia współczesności, antropologia/etnologia małopolskie
dr hab. SIKORA SŁAWOMIR antropologia i socjologia wizualna, metodologia badań jakościowych, teoria kultury mazowieckie
dr ŚPIEWAK RUTA antropologia i socjologia wsi, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
prof. SULIMA ROCH antropologia współczesności, antropologia/etnologia mazowieckie
prof. PW OLSZEWSKI ROBERT geodezja, informatyka, kartografia mazowieckie
prof. DROZDOWSKI RAFAŁ socjologia kultury, sztuki wizualne, teoria socjologiczna, antropologia i socjologia polityki, antropologia i socjologia miasta wielkopolskie
dr SOJAK RADOSŁAW teoria socjologiczna, antropologia i socjologia polityki kujawsko-pomorskie
KNAŚ PIOTR edukacja kulturalna, animacja kultury lokalnej, antropologia/etnologia małopolskie
FRĄCZAK PIOTR polityka społeczna, praca socjalna, III sektor - organizacje pozarządowe, animacja kultury mazowieckie
dr BYTNIEWSKI PAWEŁ teoria kultury, filozofia lubelskie
dr ZAŁĘCKI PAWEŁ antropologia i socjologia religii, socjologia, socjologia kultury, teoria socjologiczna kujawsko-pomorskie
PŁOSKI PAWEŁ teatr, animacja kultury mazowieckie
prof. BOSKI PAWEŁ psychologia, antropologia i socjologia kultury popularnej mazowieckie
dr MODNICKA NOEMI antropologia i socjologia religii, animacja kultury lokalnej, metodologia badań jakościowych łódzkie
dr KWIECIŃSKA-ZDRENKA MONIKA socjologia, socjologia młodzieży, edukacja kujawsko-pomorskie
dr hab. FILICIAK MIROSŁAW kulturoznawstwo, medioznawstwo, sztuki wizualne mazowieckie
prof. CHAŁUBIŃSKI MIROSŁAW socjologia, teoria socjologiczna lubuskie
BAŁKA MIROSŁAW edukacja kulturalna, sztuki wizualne, animacja kultury lokalnej, animacja kultury mazowieckie
dr MOKRZAN MICHAŁ antropologia i socjologia wsi, antropologia/etnologia dolnośląskie
prof. BUCHOWSKI MICHAŁ teoria kultury, antropologia i socjologia religii, antropologia i socjologia kultury popularnej, antropologia współczesności, antropologia/etnologia wielkopolskie
HALAWA MATEUSZ edukacja kulturalna, ekonomia, socjologia kultury, sztuki wizualne, metodologia przekraczająca granice, medioznawstwo mazowieckie
prof. ZAHORSKA MARTA socjologia, pedagogika, socjologia młodzieży, metodologia badań jakościowych, edukacja mazowieckie
dr RACŁAW MARIOLA profilaktyka społeczna, polityka społeczna, praca socjalna, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
dr SROCZYŃSKA MARIA AGNIESZKA antropologia i socjologia religii, metodologia badań ilościowych, socjologia młodzieży świętokrzyskie
prof. WIERUSZEWSKA MARIA antropologia i socjologia wsi mazowieckie
prof. HALAMSKA MARIA antropologia i socjologia wsi mazowieckie
HOLZER MARIA edukacja kulturalna, animacja kultury lokalnej, III sektor - organizacje pozarządowe, edukacja mazowieckie
prof. UZ ZIELIŃSKA MARIA socjologia, socjologia młodzieży lubuskie
ADAMIEC MARIA edukacja kulturalna, III sektor - organizacje pozarządowe, animacja kultury mazowieckie
dr RYMSZA MAREK III sektor - organizacje pozarządowe, polityka społeczna, praca socjalna mazowieckie
RUCZKO MAREK edukacja kulturalna, animacja kultury lokalnej, animacja kultury warmińsko-mazurskie
prof. SZCZEPAŃSKI MAREK socjologia, socjologia kultury, teoria socjologiczna, antropologia i socjologia miasta opolskie, śląskie
prof. UAM KRAJEWSKI MAREK socjologia kultury, sztuki wizualne, metodologia przekraczająca granice, antropologia i socjologia miasta, antropologia i socjologia kultury popularnej, animacja kultury lokalnej wielkopolskie
prof. US GORZKO MAREK edukacja kulturalna, socjologia kultury, teoria kultury, metodologia przekraczająca granice, animacja kultury zachodniopomorskie
KAPŁON MARCIN edukacja kulturalna, animacja kultury lokalnej, animacja kultury warmińsko-mazurskie
dr SINCZUCH MARCIN antropologia współczesności, metodologia badań ilościowych, metodologia badań jakościowych, polityka społeczna, socjologia, socjologia młodzieży mazowieckie
dr hab. LUBAŚ MARCIN teoria kultury, antropologia i socjologia religii małopolskie
prof. PWr. GORAWSKI MARCIN bazy danych, informatyka dolnośląskie
prof. UJ BROCKI MARCIN teoria kultury, antropologia współczesności, antropologia/etnologia małopolskie
SOCHOCKI MARCIN profilaktyka społeczna, socjologia, praca socjalna, socjologia młodzieży, metodologia badań ilościowych, III sektor - organizacje pozarządowe, edukacja mazowieckie
dr MICHALSKA MAŁGORZATA antropologia i socjologia religii, antropologia i socjologia kultury popularnej dolnośląskie
dr DUDKIEWICZ MAGDALENA animacja kultury, animacja kultury lokalnej, III sektor - organizacje pozarządowe, polityka społeczna, praca socjalna mazowieckie
prof. UW ZOWCZAK MAGDALENA antropologia i socjologia religii, antropologia/etnologia mazowieckie
dr BARBARUK MAGDALENA antropologia i socjologia wizualna, kulturoznawstwo małopolskie
dr FITERNICKA-GORZKO MAGDALENA socjologia kultury, animacja kultury lokalnej zachodniopomorskie
dr KAMIŃSKA MAGDALENA antropologia i socjologia wizualna, medioznawstwo, socjologia, socjologia kultury wielkopolskie
prof. DYMKOWSKI MACIEJ psychologia dolnośląskie
ŻUREK MACIEJ muzyka, animacja kultury ludowej warmińsko-mazurskie
MALARSKA LUDWIKA bazy danych, sztuki wizualne, filozofia dolnośląskie
OSTAŁOWSKA LIDIA polityka społeczna, medioznawstwo, animacja kultury mazowieckie
WYGNAŃSKI KUBA praca socjalna, metodologia przekraczająca granice, metodologia badań ilościowych, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
NGO SZPILKA KUBA animacja kultury lokalnej, antropologia/etnologia małopolskie
prof. KONECKI KRZYSZTOF socjologia, metodologia badań jakościowych łódzkie
prof. UW KOSEŁA KRZYSZTOF socjologia młodzieży, antropologia i socjologia religii, metodologia badań ilościowych mazowieckie
prof. FRYSZTACKI KRZYSZTOF socjologia, polityka społeczna, praca socjalna, teoria socjologiczna, antropologia i socjologia miasta małopolskie, opolskie
dr hab. ŁĘCKI KRZYSZTOF socjologia, socjologia kultury śląskie
prof. UMK OLECHNICKI KRZYSZTOF socjologia kultury, teoria socjologiczna, antropologia i socjologia wizualna, antropologia/etnologia kujawsko-pomorskie
dr KREJTZ KRZYSZTOF informatyka, psychologia, metodologia przekraczająca granice, medioznawstwo mazowieckie
dr hab. SZAFRANIEC KRYSTYNA edukacja, metodologia badań ilościowych, socjologia, socjologia młodzieży kujawsko-pomorskie
prof. UZ JANICKA KRYSTYNA socjologia, metodologia badań ilościowych lubuskie
dr PIĄTKOWSKA KRYSTYNA sztuki wizualne, antropologia i socjologia wizualna, antropologia i socjologia miasta, antropologia współczesności łódzkie
MALECKA KLARA polityka społeczna, praca socjalna, edukacja, animacja kultury mazowieckie
prof. UŁ KOWALEWICZ KAZIMIERZ socjologia kultury, teoria kultury, antropologia i socjologia wizualna łódzkie
dr SZTOP-RUTKOWSKA KATARZYNA animacja kultury lokalnej, metodologia badań jakościowych, III sektor - organizacje pozarządowe podlaskie
ZAWADZKA KATARZYNA animacja kultury, edukacja dolnośląskie
dr BARAŃSKA KATARZYNA muzealnictwo, antropologia/etnologia małopolskie
prof. UŁ KANIOWSKA KATARZYNA antropologia/etnologia łódzkie
dr MAJBRODA KATARZYNA antropologia i socjologia miasta, antropologia współczesności, metodologia badań jakościowych, antropologia/etnologia dolnośląskie
dr GADOWSKA KAJA socjologia małopolskie
prof. UŁ KAŹMIERSKA KAJA socjologia, metodologia badań jakościowych łódzkie
prof. STYK JÓZEF socjologia, antropologia i socjologia wsi lubelskie
prof. UŁ GROTOWSKA-LEDER JOLANTA socjologia, praca socjalna łódzkie
dr ORLIK JOANNA edukacja kulturalna, animacja kultury lokalnej, animacja kultury ludowej małopolskie
dr DZIADOWIEC JOANNA antropologia i socjologia kultury popularnej, animacja kultury ludowej małopolskie
dr ORLIK JOANNA animacja kultury, animacja kultury lokalnej małopolskie
prof. BRZEZIŃSKI JERZY psychologia, metodologia badań ilościowych wielkopolskie
SZULSKI JAROSŁAW animacja kultury, edukacja mazowieckie
LIPSZYC JAROSŁAW edukacja kulturalna, prawo autorskie, medioznawstwo, edukacja, animacja kultury mazowieckie
prof. UJ BARAŃSKI JANUSZ teoria kultury, antropologia współczesności, antropologia/etnologia małopolskie
HERBST JAN bazy danych, polityka społeczna, metodologia przekraczająca granice, metodologia badań ilościowych, III sektor - organizacje pozarządowe mazowieckie
prof. GRAD JAN socjologia kultury, teoria kultury wielkopolskie
dr CZARTORYSKA JADWIGA edukacja kulturalna, animacja kultury lokalnej, III sektor - organizacje pozarządowe, animacja kultury mazowieckie

Strony