Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
Żydowski Białystok i jego diaspora 2014 Rebecca Kobrin Sejny
Życie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy 2012 Joanna Różycka Gdańska
Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce 2000 Barbara Ogrodowska Warszawa
Zwyczaje i obrzędy rodzinne wsi Trześcianka gminy Narew. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2009 Ewa Paszko Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne we wsi Parcewo gminy Bielsk Podlaski. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2010 Anna Pietruszkiewicz Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne w gwarze wsi Czeremcha. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2007 Eliza Kazimierczuk Białystok
Zwyczaje i obrzędy doroczne w gwarze wsi Stare Berezowo gminy Hajnówka. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2009 Danuta Szpilko Białystok
Zróżnicowanie kulturowe mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego jako kapitał. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2010 Sylwia Makarewicz Białystok
Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna 1976 Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski Warszawa
Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności 2004 Michał Buchowski Kraków
Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki. 2004 Andrzej Szahaj Toruń
Zmiana instytucjonalna podmiotów polityki kulturalnej w Białymstoku w warunkach kształtowania się społeczeństwa sieci. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2012 Magdalena Stachurska Białystok
Zawód didżej: między powołaniem a rzemiosłem artystycznym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Jan Poleszczuk. 2010 Jan Stanisław Wyspiański Białystok
Zarys teorii literatury 1972 Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński Warszawa
Zarys białoruskiego amatorskiego ruchu kulturalnego na Białostocczyźnie w latach 1953-2006 - zespoły śpiewane. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2007 Konrad Pawluczuk Białystok
Wzory kultury 1966 Ruth Benedict Warszawa
Wywiad psychologiczny 3. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych 2005 Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Krzysztof Krejtz (red.) Warszawa
Wyspy historii 2006 Marshall Sahlins Kraków
Wyobraźnia etnograficzna 2005 Paul Willis Kraków
Wymiary snów 1998 Ole Vetfelt Warszawa
Wymiary kobiecości i męskości: od psychobiologii do kultury. 2011 Bogna Bartosz Warszawa
Wymiary kobiecości i męskości: komunikacja, relacje, społeczeństwo 2011 Bogna Bartosz Warszawa
Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze 2003 Marian Kempny i Grażyny Woroniecka (red.) Olsztyn
Wybrane zagadnienia z tradycyjnej kultury mieszkańców wsi Harasimowicze. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2008 Małgorzata Bagieńska. Białystok
Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. 2011 Hanna Liberska, Alicja Malina (red.) Warszawa
Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. 2002 Lew Wygocki Poznań
Wybór tekstów 2001 Marshall McLuhan Poznań
Wstęp do metod i technik badań społecznych 1976 Janusz Sztumski Katowice
Współpraca transgraniczna polsko-białoruska. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz. 2010 Błażej Olszewski Białystok
Współczesny wymiar polityczno-kulturowy granicy polsko-białoruskiej. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. 2012 Joanna Mielko Białystok
Współczesne modele życia rodzinnego w środowisku wiejskim. Praca licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2012 Ewa Broniek Białystok
Współczesna kultura Tatarów polskich na Podlasiu oraz działania służące zachowaniu własnej tożsamości grupy w wielokulturowym regionie Polski. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat. 2010 Karolina Sulkiewicz-Łagocka Białystok
Wrastanie w kulturę 2013 Elżbieta Dryll Warszawa
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych 2006 Jakub Karpiński Warszawa
Wprowadzenie do kultury popularnej 1998 Dominic Strinati Poznań
Wpływ przynależności do subkultury hip- hopowej na tożsamość człowieka. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2014 Bartosz Kolenda Białystok
Wizualność miasta. Wytworzenie miejskiej ikonosfery 2007 Marek Krajewski (red.) Poznań
Wizerunek współczesnej kobiety tatarskiej na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab.Eugeniusz Mironowicz. 2008 Anna Żur Białystok
Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku 2011 Maria Halamska (red.) Warszawa
Wierzenia i obrzędy we wsiach Kaletnik i Wiatrołuża. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Barbara Kozłowska Białystok
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Łopuchowo i Leśniki. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Justyna Roszkowska Białystok
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Jelenia Góra. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Aneta Lenkiewicz Białystok
Wierszalin. Człowiek - mit - wyobrażenie. Praca magisterska. Promotor: dr Zbigniew Suszczyński. 2002 Magdalena Matys Białystok
Wierszalin: reportaż o końcu świata trzydzieści lat później. 1999 Włodzimierz Pawluczuk Białystok
Wiedza o kulturze. Część IV. Audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów 1993 Jadwiga Bocheńska, Alicja Kisielewska, Mirosław Pęczak (red.) Warszawa
Węgrów. Siły społeczne małego miasta 1991 Barbara Smolińska-Theiss (red.) Warszawa
Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych 2012 Mieke Bal,; tłum.: Marta Bucholc Warszawa
Warszawskie Szmulki. Miejsce, ludzie, styl życia 2008 Iwona Oliwińska Warszawa
Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii 2001 Philippe Lejeune Kraków
W terenie, w archiwum i w laboratorium : studia nad warsztatem socjologa 1990 Antoni Sułek Warszawa
W stronę socjologii przedmiotów 2005 Marek Krajewski (red.) Poznań
W poszukiwaniu teorii nauczania 1974 Jerome Bruner Warszawa
W poszukiwaniu istoty języka, t.1 1989 Roman Jakobson Warszawa
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności osób starszych. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Jan Poleszczuk. 2011 Magda Nowicka Białystok
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności ludzi starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2012 Monika Olechno Białystok
Ukryty wymiar 1978 Edward T. Hall Warszawa
Uczestnictwo w kulturze. O rozmaitości stylów życia 1971 Andrzej Tyszka Warszawa
Uczestnictwo w kulturze młodzieży w małym mieście na przykładzie Supraśla. Praca Magisterska. Promotor: dr hab. Mariusz Zemło. 2005 Magdalena Kijowska Białystok
Tytuł: Fenomen festiwali białoruskich na Podlasiu. Studium dwóch przypadków. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Irena Karczewska. 2010 Katarzyna Jaworowska Białystok
Typologia i funkcje obrazu świata w umyśle człowieka 1996 Antonina Gurycka (red.) Poznań
Tworzenie sensu. Język – kultura – komunikacja 1993 Leszek Korporowicz Warszawa
Turysta : nowa teoria klasy próżniaczej 2005 Dean MacCannell Warszawa
Trzecia Fala 1986 Alvin Toffler Warszawa
Transmija kanonu kulturowego mniejszości narodowych: białoruskiej i ukraińskiej w mediach. Na przykładzie telewizji w Białymstoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2005 Urszula Klimczuk Białystok
Tradycje świąt Bożego Narodzenia we wsi "katolickiej" i "prawosławnej": socjologiczna analiza komparatystyczna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Siarhei Yatskevich. 2012 Ewa Pisowocka Białystok
Tradycja wynaleziona 2008 Eric Hobsbawm, Terence Ranger (red.) Kraków
Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej 1989 Zbigniew Bokszański Łódź
Tożsamość społeczna w epoce ponowoczesnej na przykładzie prac Zygmunta Baumana.Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Jacek Sieradzan. 2013 Kamila Kolesińska Białystok
Tożsamość kulturowa społeczności regionalnej Kurpiowszczyzny na przykładzie mieszkańców Nowogrodu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Anna Bastek Białystok
Tożsamość etniczno-kulturowa mieszkańców wyznania prawosławnego na Podlasiu (ze szczególnym uwzględnieniem własnych badań terenowych.) Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Siarhei Yatskevich. 2010 Marta Uściłko Białystok
Tożsamość a cykl życia 2004 Erik Erikson Poznań
Totemizm dzisiaj 1998 Claude Lévi-Strauss Warszawa
Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku 2004 Agnieszka Borowiak, Piotr Szarota (red.) Warszawa
Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej 2011 Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski (red.) Poznań
Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej 2013 Kathy Charmaz Warszawa
Teoria klasy próżniaczej 1998 Thorstein Veblen Warszawa
Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową. 2007 Mariola Chomczyńska-Rubacha (red.) Łódź
Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki 2009 Danuta Ulicka (red.) Warszawa
Tekst (w) sieci. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja. 2009 Anna Gumkowska (red.) Warszawa
Tatarzy na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Antoni Mironowicz. 2004 Aneta Wasiluk Białystok
Targowisko różności : spojrzenie na kulturę współczesną 2001 Anna Zadrożyńska Warszawa
Światło obrazu: uwagi o fotografii  1996 Roland Barthes Warszawa
Świat rzeczy. Zarys antropologiczny 2007 Janusz Barański Kraków
Świat przez pryzmat znaku 1980 Max Bense Warszawa
Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia 2008 Wojciech Burszta Warszawa
Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia. 2011 Grażyna Kubica Kraków
Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju górali podhalańskich 2007 Stanisława Trebunia-Staszel Kościelisko
Śladami opowieści z przeszłości pogranicza. 2009 Red. Filip Pazderski Białystok
Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne 1983 Mieczysław Wallis Warszawa
Sztuka ludowa w Polsce 1960 Roman Reinfuss Kraków
Sztuka jako zjawisko socjologiczne : przyczynek do charakterystyki poglądów estetyczno-politycznych Platona i Arystotelesa 1971 Jurij Dawydow Warszawa
Sztuka a informacja 1986 Mieczysław Porębski Wrocław
Szkice z socjologii religii 1984 Max Weber Warszawa
Sytuacja językowa wsi Kamionka Stara w kontekście przemian socjolingwistycznych i kulturowych. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Smułkowska. 2003 Marta Wojewódzka Białystok
Symbolika ognia w podlaskiej kulturze ludowej katolicyzmu i prawosławia. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Iwona Zdanuczyk Białystok
Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tradycyjnym 1994 Anna Brzozowska-Krajka Lublin
Symbole naturalne 2004 Mary Douglas Kraków
Symbole i obrazy w świecie sztuki 1982 Jan Białostocki Warszawa
Style życia w miastach polskich 1988 Andrzej Siciński (red.) Wrocław
Styl życia kobiet na wsi na podstawie miejscowości Gródek. Praca Magisterska. Promotor: dr Małgorzata Bieńkowska. 2011 Monika Kazberuk Białystok

Strony